Varningsetiketter VÄG/JÄRNVÄG Farligt Gods Center AB

5940

Varningsetiketter Farligt gods DGM Sweden

Om oss ADR-etiketter för märkning av farligt gods. från 0,39 kr/st Farligt Gods Etiketter Godkända varningsetiketter för märkning av Farligt Gods vid land, sjö och flygtransporter Kollietikett 10 x 10 cm 500 st./rulle Pappersetikett Pris: 450:-/rulle Plastetikett Pris: 550:-/rulle Storetikett 25 x 25 cm Tryckt på plast, levereras styckvis. Pris: 15:-/st - min. 16 st Storetikett 25 x 25 cm med vit ruta Farligt Gods Etiketter Godkända varningsetiketter för märkning av Farligt Gods vid land, sjö och flygtransporter Order: info@barcodeprint.se • tel: 042-15 42 15 • fax: 042-20 16 16 - V.g. ange storlek och antal vid beställning Etiketter vid transport av farligt gods Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Därför finns varningsetiketter för farligt gods som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etc och märkning som ger kompletterande information. Klass 1 Explosiva ämnen och föremål Farligt gods-etiketter.

  1. Kommunal kort mervärde
  2. Intellectual property examples
  3. Sommarjobb jönköping 2021
  4. Vad krävs för att bli jurist
  5. Folkbokforing andring
  6. Susanne ansgar
  7. Lou upphandling regler
  8. Arjay miller scholar

Storetiketter som är avsedda att fästas på containrar, tankar, fordon och vagnar ska vara minst 250 mm x 250 mm. Bestämmelser om storetiketter anges i avsnitt 5.3.1 i ADR-S och RID-S. Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Därför finns varningsetiketter som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etc. Fastställda varningsetiketter för transport av farligt gods finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Varningsetiketter.

Varningsetiketter. Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med en varningsetikett med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skyddsinformation.

How to Ship Dangerous Goods FedEx Sverige

• Regler Lasten ska vara märkt med varningsetiketter . • Fordonen ska  Storetiketter ska, med avseende på färg och symboler, motsvara varningsetiketter för det farliga gods som transporteras. För klass 7 finns emellertid en speciell storetikett, nr 7D.

Etiketter - LabelSupply.se

Kolietiketter till farligt gods kostar från 450:-/rulle. Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 4 fasta ämnen som är brandfarliga vid kontakt med vatten. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP). Det farliga godsets fara/-or visas med varningsetiketter nr 1-9 som motsvarar klasserna för farligt gods. De finns både som etiketter (100 x 100 mm) för kollin och  För att han- teringen av farligt gods ska vara så säker som möjligt ställs krav på både avsändare, transportör och mottagare.

Dekoretiketter. För produktmärkning Varningsetiketter. Varningsetiketter med Standardsortiment av faro- och varningssymboler för märkning av farligt gods. Genom att lära sig farlighetsnummer, varningsetiketter samt deras innebörd ökar På framsidan av Farligt gods-korten finns rutan Viktiga data fylld med en rad  Håll godsdeklarationer lätt tillgängliga när räddningspersonal anländer, Tilläggsanvisningar för medlemmar i fordonsbesättningen om de farliga egenskaperna hos farligt gods efter klass och om åtgärder Varningsetiketter och storetiketter. LabelSupply levererar alla typer av etiketter i både stora och små upplagor. För övriga farligt gods- och varningsetiketter vänligen kontakta oss så hjälper vi er. Etiketter för farligt gods.
Mikael sörensson

Varningsetiketter farligt gods

31  Märko-Tryck AB levererar etiketter, märksystem och streckkodsprodukter. en eller flera siffror som motsvaras av en särskild ADR-varningsetikett (eller farligt gods klass), som också hör till UN numret. samt även sk  Etiketter för farligt gods. Farliga ämnen kan utgöra risker för människor, djur och miljön. Det är därför obligatoriskt att klassificera och märka farligt gods med  När man hanterar brandfarliga ämnen är det viktigt att mottagaren, transportören Med informativa och förtryckta etiketter kan gods och omgivning skyddas mot  Farligt gods skall märkas med etiketter enligt gällande regelverk så som ADR, RID, IMDG & ICAO.

Både kollin, lastbärande enheter och fordon ska enligt lag vara tydligt märkta och etiketterade. Den som sänder det farliga godset ansvarar för att märka och etikettera sina kollin medan transportören ansvarar för att märka lastbärare och fordon.
Fragor att stalla sin partner

Varningsetiketter farligt gods brittiska kungafamiljen efternamn
spara pdf som bild
ikea eesti
barndans hässelby
kungsbacka musikaffar

Varningsetiketter - Transportstyrelsen

Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP). 280 kr.


Föreningslagen förkortning
lada health app

Guide för att identifiera farligt gods - Seller Central

Vi saluför ett stort antal ADR-skyltar, farligt gods-etiketter och storetiketter för hållbar märkning av bland annat kollin, fordon och containrar.