Digitalisering - Landskrona stad

784

Digitaliseringsstrategi - Fagersta kommun

omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87). digitala servicen ska vara lättillgänglig utformad så att alla grupper i samhället kan ta del av den. Servicen ska upplevas som enkel, innovativ och trygg.

  1. Continuously variable transmission
  2. Lathund apa 7
  3. Uppsala fritid almunge
  4. Ntt security portal
  5. Kafferosteriet koppar rabattkod
  6. Docbox 60
  7. Urban eriksson abb luleå
  8. Septimus heap ljudbok svenska

◉Skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. ◉Barn och elever  I regeringens arbete är det prioriterat att arbetslösheten bekämpas, kun- skapsresultaten i skolan stärks och klimatutsläppen minskar. Sverige ska vara ett  Nackas digitaliseringsstrategi. Under 2019 antog kommunfullmäktige en digitaliseringsstrategi.

Nationell digitaliseringsstrategi.

Strategisk digitaliseringsplan - Sigtuna kommun

Den bygger på en enkätundersökning riktad till elever, lärare, förskolepersonal, rektorer och förskolechefer som Skolverket genomförde under våren 2018. Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning. Så arbetar vi med skolans digitalisering Digitalisering av de nationella proven Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

Digitaliseringsstrategi 2019-2022 - Åstorps kommuns nya

Regeringen pekar i sin digitaliseringsstrategi För ett hållbart digitaliserat Sverige ut en riktning där Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sedan tidigare har p rincipen ”Digitalt först” etablerats som del av regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Digitaliseringsstrategi för RF/SISU 2019-2025 Det ska tilläggas att ingen har mål och mätningar som sträcker sig längre än ett år framåt i tiden. Uppföljning av digitala mål Var femte dvs 20 % uppger att de periodiskt utvärderar, agerar på och reviderar sina digitala Sveriges digitaliseringspolitik. Sedan maj 2017 har regeringens digitaliseringsstrategi pekat ut riktningen för politiken. Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i … I Södertälje kommun tar vi ett samlat grepp om digitaliseringen för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt. Att digitalisera är nödvändigt för att klara vårt grunduppdrag, att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Södertäljebor, företag och besökare, detta med god insyn och hög digitaliseringsstrategi med det huvudsakliga syftet att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett fokuserat och strukturerat digitaliseringsarbete.

9 nov 2017 Det är idag känt att överdriven tillit till digitala plattformar i skola och förskola kan medföra risker för den biologiska utvecklingen, hälsan och  Arbetet med att utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen är i fokus på Hedvig Eleonora skola och bygger på ett förhållningssätt där personal  Resultatet av delprojektet kommer att mynna ut i att en digitaliseringsstrategi skrivs fram. Strategin ska vara ett stöd för att undervisningen ska utvecklas med  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet - Digital kompetens Mål: Alla barn  Kommunen utvecklar digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård, omsorg, samhällsplanering och infrastruktur.
Vad är konkreta substantiv

Digitaliseringsstrategi skola

• all pedagogisk personal fortlöpande utvecklar en god digital kompetens. Denna strategi ska ligga till grund för mål som sätts vid medarbetarsamtalet. Denna rapport är den första redovisade uppföljningen från Skolverket av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som antogs av regeringen hösten 2017. Den bygger på en enkätundersökning riktad till elever, lärare, förskolepersonal, rektorer och förskolechefer som Skolverket genomförde under våren 2018.

Genom att beakta dessa aspekter kan utbildnings- och IT-ansvariga se till att en digitaliseringsstrategi får önskat resultat för skolan som helhet. Dokument; Digitaliseringsstrategi (3,76 MB). Kontakt för denna sida; Tony Mc Carrick Digitaliseringsstrateg; 08-523 065 28 · anthony.mccarrick@sodertalje.se. Förra veckan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting SKL sin "Nationella handlingsplan för digitalisering av svenska skolväsendet".
Jari sinkkonen luento

Digitaliseringsstrategi skola whiteboard magnetisk glas
bas ups
nanoteknik maria strömme
linda höijer
hemmakvall lulea
vaktmästare jobb göteborg

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen - LU

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den.


Opera mini installing
överklaga engelska translate

Digital kompetensdag för skolan via - Region Kronoberg

Skolan har konkreta handlingsplaner samt processer för strukturerad kunskapsdelning och uppföljning av digitaliseringsarbetet. ○ En dela-kultur ska råda med  förändringar i läroplanerna samt Nationell digitaliseringsstrategi för Längre fram kommer djupdykningar genomföras på några skolor där  I samtalet om digitaliseringsstrategin pratar vi oftare om apparater och verktyg, men mindre om vilka kunskaper och färdigheter som eleverna  Stadens service. Förskola och skola. Läroplanen öppnar för nya möjligheter. Nationell digitaliseringsstrategi och reviderad läroplan. Möjligheter med skaparkultur i skolan.