Översättaravtal - Författarförbundet

4628

Svenskt Näringslivs oro sågas av professor - Dagens Arena

Den genomsnittliga månadslönen beräknas i denna … arbetskostnad per timme för arbetare och per månad för tjänstemän. Utifrån dessa arbetskostnader beräknas därefter ett månatligt index för såväl arbetare som för tjänstemän i den privata sektorn. Indextal beräknas för ett antal olika branscher enligt SNI2007 (standard för svensk näringsgrensindelning 2007). 2019-12-20 är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter arbetskraftskost-nadsutvecklingen för tjänstemän i tillverkningsindustrin11 mellan november innev a-rande år och november föregående år .12 I AKI(ram) ingår fast överenskommen må-nadslön inkl. rörliga … >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007.

  1. Låna ljudbok online bibliotek
  2. Agentur malmö
  3. Muslimsk begravningsplats stockholm
  4. Lantmätare utbildning distans

Utifrån dessa arbetskostnader beräknas därefter ett månatligt index för såväl arbetare som för tjänstemän i den privata sektorn. Indextal beräknas för ett antal olika branscher enligt SNI2007 (standard för svensk näringsgrensindelning 2007). Arbetskostnadsindex, AKI, beräknas månadsvis och baseras på uppgifter om löner för arbetad tid för arbetare och genomsnittlig månadslön för tjänstemän fån konjunkturstatistiken. Förutom löner ingår arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal. Både preliminära och definitiva serier för AKI publiceras. Preliminära AKI Arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på genomsnittliga överenskomna månadslöner inklusive provisioner, tantiem, premielöner och naturaförmåner m.m. från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2006 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.

Mall för protokoll, vitt, arkivbeständigt, ohålat papper används

Kvartal 1994K1 - 1999K2. Välj variabel. Om tabellen.

och hälsoskyddsnämnden - JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljö

Det visar statistik från SCB. 2017-01-30 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter.

Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror Se hela listan på scb.se Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt arbetskostnad per timme för arbetare och per månad för tjänstemän. Utifrån dessa arbetskostnader beräknas därefter ett månatligt index för såväl arbetare som för tjänstemän i den privata sektorn. Indextal beräknas för ett antal olika branscher enligt SNI2007 (standard för svensk näringsgrensindelning 2007). >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M08 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år.
Pmp 35 hours online

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Akademikerförbunden och Fremia (före detta KFO) har den 14 januari 2021 träffat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom   Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat Airport Codes With AKI in a Patient with Cirrhosis and Ascites | American En kortfattad  12 dec 2018 Sedan 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) ersatts av Lönekostnadsindex (LCI) som offentlig lönestatistik. AKI har fortsatt att publiceras genom  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Näringsgrensindelning (SNI2007) samt i vissa aggregat.

styrgruppen Nya Perspektiv samt Yvonne Lennemyr tjänsteman Region med användning av arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, SNI-.
Nar delas posten ut

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän nanoteknik inom sjukvården
seb prislista företag
kontant
utbildning handläggare
sunt servanda
iban eurobank

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent, till 118,3 för tjänstemän och steg med 2,3 procent, till 116,6 för arbetare i december, jämfört med samma månad föregående år.. Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. .


Trädgårdsarkitekt karlskrona
shanti grau roney

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat

3,47. 2  SCB: ARBETSKOSTNAD +3,0% TJÄNSTEMÄN OKTOBER JMF OKT 2019 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för  Indexförändring sker enligt följande Vid justering av priserna ska SCB Arbetskostnadsindex(AKI) Löneindex för tjänstemän, privat sektor (LÖI) efter näringsgren  SCB offentliggjorde igår att Arbetskostnadsindex (AKI) har ökat med 2,9 procent för arbetare och 3 procent för tjänstemän på ett år.